Bendix Brand Ambassador Review / Profile

โพทส์ : 22/3/2014
ผู้เขียน : Kamthon Vichitsuwan
หมวดหมู่ : 10,000 km.

คะแนนรวมความพึงพอใจ

1,087 ครั้ง
0 Like
0 Comment
โพทส์ : 30/9/2013
ผู้เขียน : Kamthon Vichitsuwan
หมวดหมู่ : 5000 km.

คะแนนรวมความพึงพอใจ

832 ครั้ง
0 Like
0 Comment

Kamthon Vichits...
Bendix Brand Am. 2013
ปัญหาการใช้ผ้าเบรกเดิม

ก่อนหน้านี้ได้ใช้ผ้าเบรคแบบของเทียบ ความรู้สึกในการเบรคเหมือนกับเบรคแล้วใหล เวลาเบรคต้องเหยียบเบรคย้ำๆ และไม่มั่นใจในการใช้ความเร็วสูง